Plan Miasta Łodzi z 1909r., zatytułowany “Плань города Лодзи и окрестностей“. Wykorzystany na stronie skan pochodzi z zbiorów Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej....

00