Plan Sztabowy Włocławka z 1925r.

„Wyciąg z Planu Sztabowego okolic m. Włocławka z wykazaniem obecnych granic miasta i projektowanego rozszerzenia takowych.” Sporządzony 16 kwietnia 1925r., przez Wydział Pomiarów Magistratu miasta Włocławka. Mapa uzyskana dzięki pomocy Archiwum Akt Nowych.

Wersja dla Map Google:

Pokaż na pełnym ekranie


 
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *