Plan Sztabowy Włocławka z 1921r.

„Wyciąg z Planu Sztabowego okolic m. Włocławka z wykazaniem obecnych granic miasta i projektowanego rozszerzenia takowych.” Wykonany 17 lutego 1921r., przez Wydział Pomiarów

Magistratu miasta Włocławka. Mapa uzyskana dzięki pomocy Archiwum Akt Nowych.

 

 

Wersja dla Map Google:

Pokaż na pełnym ekranie


 
   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *