Plan Miasta Włocławka z 1787r.

Plan Miasta Włocławka z 1787r.

eustachy, 16 kwietnia 2016


Plan Miasta Włocławka z 1787r. Mapa Włocławka sporządzona na zlecenie Komisji Dobrego Porządku przez geometrę przysięgłego JKM i Rzeczpospolitej Marcina Sitza w skali ok. 1:6000 i zatytułowana: „Mapa Geometrczna oznaczająca Grunta Miasta Włocławka, w Województwie Kujawskim, a Powiecie leżącego, a do Dóbr Biskupstwa Kujawskiego należącego, które podczas agitującej się, za szczęśliwego rzędu J.W. Józefa Rybińskiego, kommysyi B.O. w ogólności odgraniczone, a szczególnie w placach, Ogrodach, rolach, Łąkach, Lasach, użytecznych y nieużytecznych Częściach pomierzone, y co do ilości tych Części w osobno podanym Regestrze na Pręty, Morgi, y Włoki Chełmiński, jakie konstitucya w Roku 1576. Vol. 2. Tol. 949. przepisuje, obrachowane, a tu według położenia swego określone. Roku 1787. przez mnie I.K.M. y Rzepltey. Geom. przysłgo Marc Sitz”. Skan pochodzi ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych, oznaczonego jako Zbiór Kartograficzny 48-11.

 

Przygotowanie powyższego planu miasta nakazane zostało przez „ROZRZĄDZENIE Komisyi Dobrego Porządku w mieście Włocławku roku 1787 uczynione„:

 

…Którą to przysięgę zwyczajnym sposobem ogłoszoną, ponieważ sławetni Jakób Gruszczyński prezydent i Augustyn Przechadzki wójt, imieniem miasta, sławetni zaś cechmistrze, wyżej z imion swych wyrażeni, imieniem cechów swych wykonali, przeto Sąd zupełną wyrokowi swemu satysfakcyę uznawszy, dalszą regułę instrumentu Sąd niniejszy stanowiącego, exekwując, urodzonego Imć Marcina Sytza geometrę JW. Im. X. biskupa kujawskiego i pomorskiego nadwornego, instrumentem geometryi, od Najaśniejszego Króla Jegomości teraz panującego zaszczyconego, do odrysowania mapy miasta tutejszego Włocławka, wyrażenia pozycyi jego, niemniej przedmieścia i domów, wymierzenia placów osiadłych i nieosiadłych, ról, pól, ogrodów używanych i pustujących, z wymienieniem ich posesorów, tudzież pastwisk, zarośli, lasów i jezior, tak przez miasto aktualnie posiadanych, jako w innych posesyi będących, a przez miasto z mocy praw jemu służących powrócić pretendowanych, ułożenia z tego tabeli obowiązuje, a do tej czynności geometrycznej zważenia, Sąd z grona swego, WW. Im. XX. Feliksa Lewińskiego i Ludwika Kuczkowskiego kanoników katedralnych kujawskich deleguje. A gdy tak do porządnego domów i placów na mapie oznaczenia, jako też do ułożyć się nakazanej, przez JP. geometrę domów i placów tabeli, potrzebne jest domów wszystkich i zabudowań numerami, ulic zaś nazwiskami, jakie zdawna mają, oznaczenie: przeto Sąd nakazuje, ażeby miasto przez delegowanych z rady, ławnicy i gminu po jednemu w przytomności pisarza miejskiego, domy wszystkie tak miejskie jako i duchowne, tudzież kościoły z należącemi do nich stodołami, browarami, śpichlerzami i innemi zabudowaniami, wyrażając na nich numer domu do którego należą liczbą na tabliczkach drewnianych wyraźnie wypisaną, zacząwszy na przód od ratusza, oznaczyło i regestr tego porządny, z wyrażeniem posesorów, w przeciągu tygodnia jednego ułożyło. Że zaś sławetni mieszczanie, wiele domów, placów, ról i ogrodów, przez osoby tak stanu duchownego jako i szlacheckiego bezprawnie posiadanych być twierdzą i o nakazanie przypozwania tych osób dopraszają się, przeto Sąd osoby takowe, grunta miejskie z uszkodzeniem miasta posiadające, reprodukcyę praw za jakiemiby grunta, domy, place, role i ogrody posiadali, do Sądu niniejszego komisarskiego pyzypozywać nakazuje. Ponieważ zaś Sąd niniejszy do decyzyi praw posesorów gruntów miejskich, przez miasto zapozwać się mianych, bez mapy (do której zrobienia znacznego potrzeba czasu) przystąpić nie może, zaczem dając czas tak JP. geometrze do wygotowania mapy i tabeli, jako też i pozwać się mianym posesorom do dostatecznego praw swych wyszukania, dzieło swoje komisarskie do dnia 24 stycznia roku przyszłego tysiąc siedmset ośmdziesiąt ósmego odwołuje, w którym to czasie, miasto wszystkich do których względem całości swej ma pretensye, przypozywać na zwyż wyrażony termin będzie powinno, a przypozwani stawić się mąją…”

 


Dodatkowa informacja dla osób poszukujących Ksiąg Wieczystych:

Księgi Wieczyste można obecnie przeglądać w Internecie darmo, niestety niezbędny jest do tego Elektroniczny Numer Księgi Wieczystej. Żeby go zdobyć należy udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla danego miasta lub odwiedzić stronę Znajdź Księgę, gdzie za opłatą 29zł możemy go wyszukać online.


Przygotowana na podstawie tego skanu przezroczysta nakładka dostępna jest po kliknięciu na zdjęcie u góry wpisu lub na - Bezpośredni link do nakładki - poniżej.

Autor nakładki dołożył wszelkich starań żeby jej publikacja nie naruszała żadnych praw autorskich. Jednak w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, proszę o kontakt z administratorem strony, a publikacja takiej nakładki zostanie zawieszona do chwili wyjaśnienia wątpliwości. Po ich wyjaśnieniu zostanie opublikowana ponownie lub usunięta.

Jeśli nakładka nie wyświetla się poprawnie np. widać tylko niebieskie tło, proszę odświeżyć kilkukrotnie stronę. W przypadku gdy nie działa poprawnie regulacja przezroczystości - proszę powiększyć mapę i ponownie sprawdzić działanie suwaka.


Bezpośredni link do nakładki:

https://stareplanymiast.pl/PM/WLOCLAWEK/MG1787/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *